– Vil jobbe for stabil og god styring til det beste for Kautokeinos innbyggere

foto