Effektive feller stanset gyteklar pukkellaks i Øst-Finnmark

foto