Boligprisene steg over hele landet – med unntak av Hammerfest