– Det er ingen tvil om at prisøkning og renteøkning gjør at folk sliter mer og mer

foto