Foreslår å innføre lekser med mening i Loppaskolen