Hevdet at manglende KS2-utredning stoppet Kløfta, men vedgår nå at veiprosjektet ble prioritert vekk

foto