I den pågående budsjettdebatten er Kåfjord skole hyppig nevnt, men realitetene er klare: Det er et klart flertall for å legge ned Kåfjord skole slik rådmannen har innstilt.

Kun minipartiene Senterpartiet og Kystpartiet, samt et noe større Venstre, som gir klart uttrykk for at de vil videreføre kommunal drift av skolen. Det betyr et flertall for nedlegging på 29 mot seks stemmer dersom det ikke kommer utbrytere i noen parti. Så langt er det den tidligere Kystparti-politikeren Rut Olsen, nå i  Frp, som er mest sannsynlig utbryter. Uansett vil ikke det rikke flertallet.

– Vi ser hvilken vei dette går, men skolen er ikke tapt. Nå skal vi bruke samlingen i bygda positivt og skape et godt grunnlag for en privat skole. Vi jobber med en Montessori-skole, og med nytt boligfelt og mye positivitet føler vi at det er skapt ny energi, sier Arne Johanson, en av de som har stått på barrikadene i prosessen.

Johanson har god tro på at en Montessori-skole også vil bli et gode for skolemiljøet i Alta.

– Dette er noe nytt i skolesammenheng i Alta. Vi har jobbet med planene en stund og er klar, sier Mathisdalingen Johansen.

Har støtte

SVs Otto Aas er en av de som har flagget at han sammen med sine i posisjonsblokken vil stemme for nedlegging av Kåfjord skole.

– Personlig er jeg veldig positiv til opprettelsen av en Montesorri-skole i Kåfjord og håper de får dette til, sier Aas i en kommentar og får støtte av partifelle og varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Andre i posisjonsblokken som Altaposten snakket med understreket at de ville følge sine grupper, men at de ikke var overbevisst om at Alta kommune ville spare noe på nedlegging av Kåfjord skole. Årsaken er at forventet på innsparing på 1,5 millioner kroner vil bli spist opp dersom det kommer en privat skole som alternativ. Her vil kommunen tape rundt 70.000 kroner i tapte statstilskudd per elev. I tillegg vil Alta kommune måtte ta hele regningen for spesialundervisning.