Forrige uke åpnet Felleskjøpet ny butikk i Bossekopfjæra, på nabotomta til sin gamle butikk. Og her starter problemene.

Korrespondanse mellom Sweco som søker på bygget for Felleskjøpet, Alta kommune og Felleskjøpet som tiltakshaver gjennom sin advokat, som Altaposten har tilgang til, etterlater ingen tvil. Felleskjøpet fikk ikke brukstillatelse for sitt nye bygg før åpnet.

- Det har de fortsatt ikke fått, understreker virksomhetsleder for oppmåling og byggesak i Alta kommune, Trond Inge Heitmann.

Panisk forsøk

Årsaken til problemene er at Felleskjøpet har gjort et makebytte, altså byttet en tomt med en annen, med nabo Minera. Den nye tomta er imidlertid ikke godkjent som forretningstomt. Før det kan skje må gammel og ny tomt sammenføyes under samme matrikkelnummer. Dette gjøres gjennom grunneier Fefo og videre godkjenning hos Alta kommune senere.

- Felleskjøpet har planlagt åpning i dag klokken 10.00, med varaordfører tilstede ved den offisielle åpningen. Sweco Norge AS er ansvarlig søker i byggesaken, og jeg sendte en e-post i går til tiltakshaver, advokat og andre involverte parter om at bygningen ikke kan tas i bruk dersom det ikke foreligger brukstillatelse. Jeg har nå mottatt en e-post fra direktør i Felleskjøpet, Per Jacobsen, om at de ikke har noe valg med henhold til åpning, og at de åpner klokken 10 i dag som planlagt. Samtidig vil det sørges for at de manglende dokumentene blir signert og sendt til tinglysning så fort som råd er, skriver Marianne Nødtvedt i Sweco i en epost til Alta kommune torsdag for halvannen uke siden, samme dag som nybutikken åpnet.

Nok er nok

Alta kommune har imidlertid valgt å stramme inn på praksisen rundt brukstillatelser og firer ikke en tomme.

- Vi har etterspurt denne dokumentasjonen fra Felleskjøpet og Sweco helt siden en oppstartskonferanse vi hadde med Felleskjøpet i mai 2011. De har virkelig hatt god tid til å ordne dette før åpningen. Nå handler ikke dette om personsikkerhet, ellers hadde vi gått inn og stengt butikken for lengst, påpeker Heitmann.

- Hvilke konsekvenser kan dette få for Felleskjøpet?

- Det som er klart, er at de har åpnet butikken uten lov fra kommunen. Det i seg selv kan medføre eksempelvis overtredelsesgebyr som er vanlig i slike saker. Blir ikke papirene for sammenføyning ordnet kommende uke, kan det hende vi går mer drastisk til verks, påpeker Heitmann.

* Felleskjøpets advokat Geir Hegle skriver i en epost til Alta kommune at det har oppstått en forsinkelse.

- Sweco tok på seg oppgaven å sammenføye festenummer 35 og 39 under gnr.27 bnr.1 i Alta. Dessverre synes det å ha oppstått uforutsette forsinkelser – hovedsakelig grunnet i at FeFo ikke skulle vite hvordan man skulle forholde seg til sammenslåing av to fester. Uansett skulle Sweco Norge AS ha tatt opp dette før, skriver han.