Klarsignal til vindkraft

foto
GJENNOMBRUDD: Etter tre års intenst arbeid kan direktør John Masvik og økonomisjef Marius Stabell slippe jubelen løs. Det forblåste fjellpartiet Fallerassa i Kvalsund skal gi energi og penger. Foto: Reiulf Grønnevik