I dag tidlig ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon for det omstridte prosjektet Falerassa vindkraftverk. Kraftverket eies av Aurora Vindkraft, som er partnerskapet mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables.

Det er dermed gitt tillatelse til å bygge og drive vindkraftverket med effekt på inntil 180 MW. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til omlagt 25.000 husstander.

Administrerende direktør John Masvik i Finnmark Kraft er svært tilfreds med beslutningen.

- Vi vil med dette sette Finnmark på kartet som en av de mest spennende områdene for vindkraft i Norge, sier Masvik.