Geolog: – Ferskvann gjør kvikkleira ustabil, det skal bare litt til så raser det

foto