Går for prøvedrift for Årøyasambandet

Folket på Årøya vil beholde ferga «MS Skaget» Foto: Lars Engerengen, Finnmark fylkeskommune