Vegtrafikksentralen nord opplyser at det meldes om mye vind i Nord-Troms og Finnmark i morgen, onsdag. Det er satt farevarsel på gult nivå.

– Det kan lokalt komme vindkast i styrke orkan, heter det.

Dette vil stedvis påvirke trafikken i det neste døgnet.

– Se oppdaterte trafikkmeldinger på http://175.no, lyder oppfordringen.