Redaktør Rolf Edmund Lund og direktør Tor Sara utenfor Mediehuset Altaposten i Alta sentrum. Foto: Bjarne Krogstad

Altapostens redaksjonelle årsrapport for 2023

Mediehuset Altaposten befinner seg i Alta, Finnmarks største by med snart 22.000 innbyggere. Eventyret startet med papiravis i 1969 – og mediehuset har vært gjennom en rivende utvikling de siste tiårene. Vi opererer på en rekke flater som papiravis, altaposten.no, TV Nord, Radio Alta, i tillegg til en informasjonskanal som betjener kjøpesenter og om lag 25 av landets lufthavner.