Helhjertet innsats for å komme tilbake til sentrum