Har gjennomgått videomaterialet: – Ingenting tilsier at dette dreier seg om noe annet enn en tragisk ulykke

foto