Landskapshotell vekker begeistring ... men Ståle og Vibeke er bekymret for å miste utsikten

Slik markedsfører Arctic Landscape Hotels Finnmark Alps AS at det nye landskapshotellet på Ystnes på sine hjemmesider. Foto: Illustrasjon: Arctic Landscape Hotels Finnmark Alps AS