Legger fram ny plan for E45, dette anbefaler vegvesenet som framtidig løsning for Eiby