Jordskredet fortsetter på Kråknes: Nå har veien rast ut

foto