Widerøe-maskin i beredskap for Korona-pasienter

foto