Konferansen "Helt på jordet" gikk av stabelen i Alta i forrige uke og en av deltakerne var bonde fra Tverrelvdalen, Liv Heidi Losvar.

- Det var helt utrolig bra. Dyktige forelesere som viste frem mulighetene vi har i Norge, sier Losvar.

- Ikke bare elendighet i bondeyrket altså?

- Nei, slett ikke bare elendighet. Det var så man var stolt av å være bonde etter konferansen, sier bonden,og legger til:

- Christian Anton Smedshaug fra Agri analyse var en av foreleserne som var opptatt av å se verden som helhet. Han understreket hvor bra den norske jordbruksmodellen er og at vi i Norge faktisk kan leve av den .

Matjorda bygges ned

Konferansen som ble arrangert av Fylkesmannen i Finnmark hadde matjord som tema. I følge Norges bondelag, som støtter seg til forskning på temaet, utgjør dyrka mark kun tre prosent av landarealet i Norge.

Årlig bygges det ned cirka 10 000 dekar med matjord, noe som tilsvarer 1550 fotballbaner. Boligformål, næringsliv og transport er de tre formålene legger beslag mest matjord, ifølge bondelaget.

Jordvern er også noe som både opptar og bekymrer bonden fra Tverrelvdalen.

- Det er utrolig viktig og jeg er glad for at vi hadde flere politikere med på konferansen sier Losvar som sikter til at både Frp, SV og Miljøpartiet de grønne var representert.

Vært på den andre siden

Liv Heidi mener at politikerne ikke er nok bevisste på viktigheten av å verne om matjorda, for som hun sier: "når den først er nedbygd, er det for sent".

- Jeg er også glad for at administrasjonen i kommunen var tilstede. Jeg har jo selv sittet på andre siden av bordet, som eiendomsmegler, og ønsket at man skulle legge til rette for flere boliger. Så det er viktig at man har slike konferanser, der vi synliggjør hva det er snakk om. I  fremtiden vil vi være ni milliarder mennesker på jorda og en ting er sikkert, vi spiser ikke mindre, avslutter Losvar.