Alta størst i landet på antall sysselsatte i oppdrettsnæringa

foto