Søker innbyggere til Haldde-toppen

Halddetoppen. Foto: Alta kommune