Vil anke saken om yrkesskade til Høyesterett

foto