Kari Lisbeth valgt inn i styret i Norsk redaktørforening

foto