54.000 har hittil plasket i vannet i år: – Mange skolebarn besøker oss

foto