Helse Nord kalt inn på teppet av departementet: – Vi er nødt til å snu utviklingen i løpet av kort tid