Deler mest sannsynlig prisområde: Frykter kraftig prisøkning