Trenger penger til ny pumpestasjon og asfaltering

foto