Til sak mot busselskapet, mener han er usaklig avskjediget