– Viktig å vite hvor dårlige, eller gode grunnforholdene er

Ved Transfarelv har man boret ned til 40 meter, og inn til Alta er det kort vei for å få analysert de ferske prøvene. Foto: Dennis Bjerring