Dramatisk nedgang i folketallet – 269 færre i Finnmark

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo Foto: Lars Andersen