Finnmark fikk 50,06 prosent, mens Troms fikk 48,16 prosent.

Ordfører Monica Nielsen kunne klokken 22 tirsdag kveld avsløre tallene. Det viste seg at det ble like spennende som alle hadde tippet.

Det er bare 123 stemmer som skiller. Det er 3239 personer som har stemt for at Alta skal være en del av Finnmark og 3116 personer ønsker at Alta skal være en del av Troms. 1,78 prosent (115 personer) har levert blank stemme.

– Tilfredsstillende

Valgdeltakelsen viser at 37,81 prosent av innbyggerne har deltatt i valget. De aller fleste har stemt på forhånd på Amfi.

Ordfører Monica Nielsen kalte oppslutningen for tilfredsstillende tirsdag kveld.

Totalt har 6470 altaværinger stemt i løpet av perioden. Totalt er det 17.096 stemmeberettigede i Alta kommune. Det er en oppslutning på 37,85 prosent, opplyser Alta kommune.

Det har vært forhåndsstemming på rådhuset og Amfi. På valgdagen var det stemmelokaler på Alta rådhus, på Elvebakken, i Bossekop, på Kviby og i Talvik. I tillegg har det vært mulig å stemme via brev.

Tverrpolitisk utvalg har gjennomgått stemmegivningen og valgresultatet er godkjent av utvalget.

Dette skjer videre, ifølge Alta kommune:

Nå har altaværingene stemt og gitt politikerne retning. Førstkommende fredag, 13. mai, skal Kommunestyret behandle saken.

Partiene i tverrpolitisk utvalg, og også andre politisk partier i Alta, har ønsket å lytte til innbyggerne i spørsmålet om Altas fremtidige fylkestilhørighet.

– Det er på bakgrunn av det forventet at kommunestyret fatter et vedtak som avslutter saken om Alta skal søke seg til Troms, sier ordfører Nielsen i pressemeldingen.