Det er nemlig inngått en samarbeidsavtale om bygging av vindkraft på Hamnefjell.

- For distriktet vil dette være et samarbeid som skal pågå over lang tid. Det har derfor vært viktig å sikre at framtidige generasjoner ivaretas, sier distriktsleder Magne Andersen.

Roser reinbeitedistriktet

Administrerende direktør John Masvik er fornøyd.

- Finnmark Kraft har fått på plass en av de viktigste avtalene for å kunne utvikle prosjektet videre, sier han. Masvik roser reinbeitedistriktet for at de er løsningsorientert.

- De er profesjonelle næringsaktører som ivaretar reindriftens interesser på en god måte. Vi har et meget godt samarbeid og sammen finner vi konstruktive løsninger. Dette har gitt oss tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik.

Overtok fra Statoil

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere gitt Finnmark Kraft konsesjon til å bygge og drive Hamnefjellet vindkraftverk med installert effekt på inntil 120 MW i Båtsfjord i Finnmark. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 20.000 husstander. Finnmark Kraft overtok dette prosjektet fra Statoil sommeren 2011.