Altaposten omtalte i går Otto Håpnes (84) som hadde politianmeldt NRK for feil begrepsbruk i forbindelse med «samefolkets dag». NRK kaller dagen for «samenes nasjonaldag».

– NRK svarte at det var riktig å kalle dette for samenes nasjonaldag, ettersom sametinget hadde bestemt det. Unnskyld meg, jeg trodde det var det stortinget som bestemte i Norge. Jeg beklager at jeg i all min naivitet har trodd at det var dem, og ikke sametinget, sa 84-åringen til Altaposten.

Håpnes mente det var helt klart at det var «samefolkets dag» som skulle brukes om merkedagen.

NRK: – Valgfritt

NRK-redaktør Morten Ruud fastholdt i går at begrepene «samisk folkedag» og «samisk nasjonaldag» er likestilt, og at det er offisiell norsk holdning og politikk, og at NRK ikke gjorde noe feil i å bruke «samenes nasjonaldag».

Som man kan se av bildet øverst i saken, er det forskjellig oppfatning hos sametinget og regjeringen i bruken av begrepene. Sametinget bruker «samenes nasjonaldag», og mener dette er riktig begrepsbruk. Regjeringen har en annen oppfatning, som statsminister Erna Solbergs hilsen til det samiske folk viser.

– Vi bruker Samefolkets dag, fordi det er dette begrepet som er brukt i flaggforskriften. Det er flaggforskiften som fastsetter at 6. februar er offisiell flaggdag. Denne forskriften ble vedtatt 19. desember 2003, sier kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I «forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget», § 4, er 6. februar som flaggdag, ganske riktig, navngitt som «samefolkets dag».

– Fantastisk flott

– Dette er fantastisk flott. Jeg synes det er på tide at det avklares at det ikke er bare å ta seg frem for sametinget, sier Otto Håpnes.

Han sier han regner med at NRK nå retter seg etter det han helt klart mener er eneste korrekte begrepsbruk.

– Jeg går jo ut fra det. Dere har vel ikke lov til å servere løgner i avisa? Jeg regner med at det samme gjelder statskanalen, sier Håpnes.

NRK opprettholder bruken

NRK kommer imidlertid til å fortsette å bruke begrepet «samenes nasjonaldag».

– Ja, vi vil fortsette å bruke samenes nasjonaldag. Det begrepet er anbefalt av Sametinget og nordisk sameråd. Det er videre i regjeringens drøftelser at begrepene er sidestilt. Det er også en sentral beslutning av NRKs språksjef at vi skal bruke samenes nasjonaldag, sier redaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud til Altaposten.