Kommunen vil si ja til asylmottaket

VIL SNU: Administrasjonen i Alta kommune ber politikerne å snu om asylmottak.