Kommunen vil si ja til asylmottaket

foto
VIL SNU: Administrasjonen i Alta kommune ber politikerne å snu om asylmottak.