Antall overgrep øker, mens tilbudet til overgrepsutsatte står i fare for å legges ned

foto