Stiller seg bak barnehageutvalg

Flertallet i kommunestyret vil at Alta følger anbefalingene til nasjonalt utvalg.
nyheter

Kommunestyret i Alta avgjorde fredag å følge Storbergetutvalgets anbefalinger. Utvalget har innstilt på at man endrer finansieringsmodell for barnehagene, av flere årsaker.