– Beskrivelsen viser sårbarheten i barnevernstjenesten

Loppa kommune gikk inn for vertskommunesamarbeid med Alta kommune.

Ordfører Stein Thomassen mente et vertskommunesamarbeid er nødvendig for å møte den kommende barnevernsreformen.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Ordfører i Loppa kommune Stein Thomassen forklarte at et vertskommunesamarbeid er nødvendig for å tilfredsstille kravene i den kommende barnevernsreformen.