Politikerne møtes til dyst på Stengelsen

Klokken 14.30 torsdag er valgkampen i gang for alvor når politikerne møtes til debatt ved elvekanten.

Frank Halvorsen og Vegard Heggem skal lede laksedebatten som kan høres direkte på altaposten.no.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Mediehuset Altaposten skal streame debatten, der åtte partier vil være på plass for å debattere den sårbare villaksen, oppdrett, sjølaksefiske og andre aktuelle temaer.

Leder debatten

Duoen Frank Halvorsen fra Mediehuset Altaposten og Vegard Heggem fra Norske Lakseelver skal lede debatten på Stengelsen gård. Det vil ikke være plass til publikum, men selve debatten går direkte på Altaposten fra 14.30.

– Opptaket vil også legges ut på altaposten.no, så det skal være gode muligheter til å få kjennskap til hva partiene mener, sier Frank Halvorsen. Han opplyser at det faglige programmet med Morten Falkegård fra NINA, som er medlem av Vitenskapelig råd, blir tatt opp og vil være tilgjengelig på altaposten.no. Her vil man få en solid villaksfaglig oppdatering.

Alarmklokkene må på

Vegard Heggem mener  det er viktig å få politikerne i tale, både for laksen, Norske Lakseelver, ALI og velgerne.

– Det er valg i år og det er viktig å ha fokus på villaksen, som kanskje er den største symbolarten i Norge. Det dystre bakteppet er at villaksen kan bli rødlisten fra høsten. Da forstår alle at alarmklokkene må på, sier Heggem, som selv er elveeier i Trøndelag.

Han fastslår at tema er alt annet enn enkelt.

– Her er mange tema og interesser. Vi blir forsåvidt hørt og invitert inn i saksfeltet, men avveiningene til beslutningstakerne er ikke nødvendigvis til villaksens fordel, sier han.

Deltakerne

Det er stor bredde i Lars Wæhre (Rødt), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Sigurd Rafaelsen (Ap), Miriam Akkouche (MDG), Trine Noodt (V), Geir Iversen (Sp), Vetle Langedahl (H) og Amy Webber (SV) skal være med i debatten, opplyses det fra arrangør Norske Lakseelver og ALI.