Økning av helt ledige i Troms og Finnmark: – Vi er bekymret for den stadig økende andelen langtidsledige

Stadig flere langtidsledige i Troms og Finnmark.

Fylkesdirektør for Nav i Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen er bekymret for den stadige økningen i langtidsledige. i fylket.  Foto: Nav & Morten Holm

nyheter

Ved utgangen av juli var det en nedgang i netto arbeidsledighet i Troms og Finnmark. Dette skyldes en stor nedgang av delvis ledige, mens antallet helt arbeidsledige har økt.