Undersøker kollektivtilbudet

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet en innspillrunde om helhetlig kollektivtrafikk i Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet innspillrunde for å vurdere status på det regionale kollektivtilbudet i Finnmark  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Fylkeskommunen informerer at de er inne i en prosess med å vurdere status på det regionale kollektivtilbudet i Finnmark, og ønsker innspill fra berørte parter om forslag til eventuelle endringer som bør gjøres.