Frank hevder å ha kontrakt på å drifte Årøya-sambandet og krever millioner av TFFK

Krever millioner av kontraktssum utbetalt, fylkeskommunens motkrav til Altafjord Oppdrett er på 742.000 kroner.

Frank Tore Olsen og Altafjord Oppdrett hevder at fylkeskommunen forlanger at de ut fra opplysninger i media skal ha forstått at fylkeskommunen har sagt opp avtalen om drift av Årøya-sambandet. (Arkivfoto: Magne Kveseth) 

nyheter

Altaposten har etter innsynsbegjæring sikret seg dokumentene i saken, inkludert en kontrakt mellom Altafjord Oppdrett (AO), rederiet til den spesialkonstruerte ferga Skaget, og Finnmark fylkeskommune. AOs nye motpart heter nå Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Den siste utfyllende kontrakten ble inngått lille julaften 2016, og det synes ut fra dokumentene at begge parter er enige om at kontrakten aldri har blitt sagt opp formelt, det vil si skriftlig.