Opphever lokal forskrift

Alta følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger

Formannskapet i Alta kommune har opphevet den lokale smittevernsforskrift.  Foto: Astrid Krogh/Alta kommune

nyheter

Formannskapet i Alta kommune har vedtatt å oppheve den lokale forskriften.

– Det betyr at vi følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger, skriver Alta kommune i en twittermelding.

Generelle råd

De generelle råd til alle er å være nøye med håndhygiene og bruke håndsprit når vann ikke er tilgjengelig. Hold avstand til andre og hold deg hjemme om du er syk. Begrens også antall nærkontakter.

Sosial kontakt

I de nasjonale retningslinjene heter det at man kan ha maks 20 gjester, og man oppfordres til å møtes utendørs.

– Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede, fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder, med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand, heter det på kommunens hjemmeside.

I tillegg kan beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Les hele forskriften under:

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 26.06 2021:

Ankomst Norge

 • Fortsatt innreiserestriksjoner.
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
 • Alle innreisende til Norge fra områder med karanteneplikt må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. Ved negativ test tatt tidligst 3 døgn etter ankomst, kan personer på karantenehotell gjennomføre resten av karantenen i egen bolig / annet egnet sted.
 • Unntak for karantene/testing/registrering for personer som kan dokumentere, med EUs koronasertifikat, status som fullvaksinert eller gjennomgått covid-19.
 • Åpning for innreise for noen personer i EØS-området med relasjon til personer bosatt i Norge, som for eksempel foreldre, voksne barn og kjærester over 18 år.
 • De som er beskyttet med én dose vaksine etter tre uker slipper karantenehotell, og skal tilbringe karantenen på egnet sted, dersom de kan fremvise EUs koronasertifikat.
 • Unntak for opphold på karantenehotell for reisende som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen med 14 dagers smittetall under 500 per 100 000 innbyggere de siste to ukene (mørkerødt) og som har egnet karantested.
 • Reisende som har oppholdt seg i Storbritannia må ha innreisekarantene på karantenehotell på grunn av stor forekomst av virusvarianten Delta.
 • Reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst etter 3 døgn. Dette vil også gjelde for personer som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen/Storbritannia dersom smittestatus i landet endres til mørkerødt.

Sosial kontakt

 • Maks 20 gjester, oppfordring til å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Handelsnæringen
Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jamfør egen bransjestandard.

Restauranter, kafeer, barer
Innslippsstopp kl. 24.00.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)
 • Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Inn-/utreiser:

UDs globale reiseråd heves gradvis i to trinn og erstattes med landspesifikke reiseråd. Fra og med 5. juli heves reiserådet for EØS/Schengen/UK og for tredjeland som FHI vurderer som trygge. Reiserådet for øvrige land videreføres til første uken i august. Det gjøres da en ny vurdering av reiserådet. Kriteriene for vurdering av smittesituasjonen i land som grunnlag for krav om innreisekarantene endres med virkning fra 5. juli.

Fra samme tidspunkt vurderes utvalgte øygrupper i Europa på regionalt nivå. Land oppført på EUs tredjelandsliste der det foreligger nødvendige og pålitelige data, vurderes ukentlig på samme måte som EØS/Schengen-land.

Fortsatt innreise-restriksjoner, men unntak for utlendinger som kan dokumentere status som beskyttet eller fullvaksinert med EUs koronasertifikat og noen persongrupper i EØS området som har følgende relasjon til person bosatt i Norge:

a) voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn/stebarn

b) besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn, og stebarnebarn

c) kjærester over 18 år og kjærestes mindreårige barn (søknad)

Fra 5. juli skal unntakene også gjelde for utlendinger bosatt i land på EUs tredjelandsliste og som FHI anser som trygge. Det vil i tillegg være et krav at utlendingene fra tredje land er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19. Avhengig av bl.a. smittesituasjonen og muligheten til å verifisere vaksinasjonsstatus vil det evt. kunne komme krav om karantene/karantehotell.

Fortsette med søknadsbaserte ordninger for arbeidsreisende.

Det innføres unntak for opphold på karantenehotell for reisende som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen/Storbritannia med 14 dagers insidens under 500/100 000 (mørkerødt) og som har egnet karantested.

Reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst etter 3 døgn. Dette vil også gjelde for personer som har oppholdt seg innenfor EØS/Schengen/Storbritannia dersom smittestatus i landet endres til mørkerødt.

Land på EUs tredjelandsliste som FHI vurderer som trygge, likestilles med EU/Schengen/Storbritannia (er unntatt krav om karantene, test på grensen eller innreiseregistering) fra 5. juli.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

 • Generelle smitteverntiltak.
 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Arrangementer

 • Det oppfordres til å holde arrangementer heller utendørs enn innendørs.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av
  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Privat arrangement:

 • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs opprettholdes.
 • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
 • Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Offentlig arrangement:

 • Arrangere utendørs heller enn innendørs.
  • Innendørs Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000 (500 x 2) hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
  • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 1 000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 % kapasitet opp til maks 2 500 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste tilviste plasser.
 • Utendørs
  • Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser, men 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.
  • Med adgangstest og koronasertifikat; 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (delt i kohorter på inntil 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer delt i kohorter på inntil 500 hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.
  • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
  • Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Sommer- og aktivitetsleir

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Ikke krav om å holde 1 meter avstand, men gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltakerne og lederne gjennom hele aktiviteten.
 • For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har også voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand, men kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som allerede har rett til innreise etter innreiseregelverket og som returnerer til Norge etter konkurranser eller konkurranseforberedelser i utlandet.

Unntaket avgrenses til toppidrettsutøvere definert av NIF eller Norges Bilsportforbund.

Det gis lettelser i krav om innreisekarantene for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge i forbindelse med Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League.

Det gis unntak fra krav om opphold på karantenehotell og fra innreiserestriksjoner for de samme gruppene toppidrettsutøvere og støttepersonell med krav til egnet oppholdssted og forutsetning om strengt smittevernregime. Se også kategorien Offentlige arrangementer.

Definisjoner
Fullvaksinert:

De som har fått to doser med vaksine, med virkning fra 1 uke etter siste dose.
De som har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon.
De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.

Beskyttet:

Fullvaksinerte
De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen.
De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato godkjent laboratoriemetode.

(alta.kommune.no)