Positive tall etter spesielt år

Kautokeino har over 22 millioner i positivt netto driftsresultat.

Kautokeino kommune står ovenfor store investeringer i årene som kommer.  Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Kautokeino kommune skal gjennomføre det siste kommunestyremøte før sommerferien 24. juni. På sakslista står blant annet godkjenning av årsregnskapet, som viser et svært gledelig positivt netto driftsresultat på over 22 millioner kroner. På glr.no kan du høre hva ordfører Hans Isak Olsen mener om resultatet.