– Alta kommune velger å legge seg helt på bunnen

Tidligere støttekontakt mener godtgjørelsen på 140 kroner per time må opp.

Det er vanskelig å rekruttere støttekontakter i Alta kommune. (Illustrasjonsfoto)  Foto: rank May / NTB scanpix

nyheter

En tidligere støttekontakt i Alta kommune har reagert på saken om Anny Nyvoll som synes det er vanskelig å få støttekontakt i Alta. Hun mener det er på sin plass å se nærmere på Alta kommunes praksis med støttekontakt og treningskompis. Hun hevder at det er Alta kommune som velger å betale dårlig for tjenesten.

– Staten har gitt retningslinjer i forhold til hvordan kommunene bør organisere og lønne støttekontakter og her velger Alta kommune å legge seg helt på bunnen, sier støttekontakten.

Kvinnen var vært støttekontakt i nesten tre år, og sluttet høsten 2020.

– Jeg synes det er en stor skam at kommunen innvilger støttekontakter til folk, og så gjør de ingenting. De som har bistandsbehov må å finne en støttekontakt på selv, ellers blir de uten, sier hun.

Hun synes også det er svært urimelig at Alta kommune satser på at noen i omgangskretsen ikke har hjerte til å si nei. De stiller opp fordi de er glad i den med omsorgsbehov.

Godtgjørelse, ikke lønn

I Alta kommune får støttekontaktene en godtgjørelse på 140 kroner per time og treningskompisene får 167 kroner per time, fordi disse har gjennomført et treningskompis kurs. De som skal være støttekontakt/treningskompis skriver da en oppdragskontrakt med kommunen.

Alta kommunen opplyser at godtgjørelsen fastsettes ved det årlige budsjettvedtaket i kommunestyret og det er mange år siden forrige økning i godtgjørelsen til støttekontakter.

– Det jobbes nå med å klarlegge hva som vil være en naturlig økning i godtgjørelsen, og hvor mye det eventuelt vil koste å øke denne til et mer tidsriktig nivå. Saken blir da avgjort av Kommunestyret i høst, i forbindelse med budsjett for 2022, opplyser virksomhetsleder Siri Isaksen.

– At utbetalingen kalles godtgjøring, er knyttet til at man som støttekontakt/treningskompis ikke er ansatt/arbeidstaker i kommunen. Det er viktig å merke seg at når man er støttekontakt, så jobber man på oppdrag og er ikke ansatt. Det betyr blant annet at man ikke har krav på sykepenger, kan ta egenmelding eller får feriepenger. Det betales heller ikke overtid, kvelds-/nattillegg eller lørdags-søndagstillegg.

I Nyvollsaken kan vi lese at Alta kommune har utfordringer med å rekruttere både støttekontakter og treningskompiser, særlig for voksne personer og at godtgjørelsens størrelse være en av flere årsaker til dette.

Lønn og godtgjørelse er skattepliktig.

Kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning

Som støttekontakt har du også krav på kjøregodtgjørelse. Alta kommune betaler for kjøring sammen med tjenestemottaker, til og fra aktiviteter. Alta kommune har også satt en kvote på antall kilometer som kan kjøres per måned. Per i dag er dette 62 kilometer i måneden, og kommunen betaler 4,03 per kilometer.

Alta kommune dekker også utgifter inntil 250 kroner per måned. Der ikke annet er avtalt skal tjenestemottaker dekke egne utgifter. Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt er å besøke brukeren hjemme, samt å følge brukeren på aktiviteter som kino, kafé, idrettsarrangement, turer eller andre aktiviteter.

Kvinnen som har vært støttekontakt lister også opp en del oppgaver som tilfaller støttekontaktene som man ikke tenker over. Dette kan for eksempel være å hjelpe til å plante på krikegården. Da må man første kjøre å kjøpe disse og så kjøre til kirkegården, eller være med tjenestemottaker å kjøpe klær. En ordinær kinobillett i Alta koster rundt 130 kroner. Hun kjenner ikke til at andre utgifter i samfunnet blir rimeligere.

– Tidligere var satsen 3,9 kroner per kilometer. Da satsen økte til 4,03 kroner per kilometer uten at rammen på 250 kroner ble satt opp, ble konsekvensen at det nå gis en utgiftsdekning på inntil 62 kilometer per måned mot tidligere 64 kilometer, opplyser Isaksen.

Behovet for kjøring vil variere etter hvor brukeren bor og hvilke aktiviteter som står på programmet.

Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har mellom 100 og 150 støttekontakter. Koordinator Svein Georg Vaagland i Hammerfest kommune forklarer at også deres støttekontakter har en oppdragsavtale med kommunen og at brukeren i stor grad kan velge den støttekontakten de ønsker. Han opplyser også at feriepenger er lagt inn i timegodtgjørelsen på 167 kroner per time før klokken 17 og 187 kroner etter kokken 17. Godtgjørelsen har vært den samme de siste ti årene.

Vaagland mener dette er en fin bi-jobb for studenter som ønsker å tjene litt ekstra. Han sier også at en del uføre og pensjonister gjør en fin jobb som støttekontakter.

– Det ikke er så vanskelig å rekruttere støttekontakter i byen. Vi har mange søker om å få bli støttekontakter, sier Vaagland.

Pandemi og nedstenging

Noen utfordringer er det likevel i forhold til pandemien og nedstenging.

– Vi har en liten jobb foran oss nå. Nå er det noen som mangler støttekontakt. Når vi åpner mer opp må vi få koblet brukere opp mot nye støttekontakter. Med nedstenginga får vi ikke effektuert denne koblingen, sier han.

Fordeler og ulemper

Vaagland mener ordningen med oppdragsavtale fungerer godt i Hammerfest kommune. Den har både fordeler og ulemper. Som freelancer er ikke støttekontaktene omfattet av kommunes forsikringsordninger og har heller ikke mulighet til egenmelding. Om støttekontakten for eksempel er syk kan de ta igjen de tapte timene uka etter, om dette passer for brukeren. Det er en brukerstyrt ordning.

– Studenter som ønsker seg en ekstrainntekt er ikke så opptatt av å være ansatt. Ordningen gir frihet for brukeren og den som er støttekontakt, sier Vaagland.

Hammerfest kommune har også ordninga med treningskompis, men utdanner ikke nye.

– Vi har treningskompiser som ble kurset for flere år siden og har ikke avsluttet prosjektet. Vi opplever at det er mange som ønsker et slikt tilbud, sier Vaagland.

Alta og Hammerfest kommune lønner støttekontaktene ulikt:

Godtgjørelse og utgiftsdekningAltaHammerfest

Antall støttekontakter i kommunen

ca 150100-150

Støttekontakt per time før kl. 17

140167

Støttekontakt per time etter kl. 17

140187

Utgiftsdekning

250300

Kilometergodtgjørelse

4,034,03

Antall kilometer per måned

62150

Treningskompis

167

167-187

Treningskompis med aktivitetsgruppe

--200

Kommunens ansvar

Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal støttekontaktenes timelønnen følge tariff. De opplyser også at det som regel ikke gis overtid, kvelds-/nattillegg eller helgetillegg.

– Det kommunene kan gjøre noe med er hvordan de godtgjør støttekontaktene, samt hvordan disse blir veiledet. Det er en krevende oppgave å følge opp denne tjenesten, mener Anders Midtsundstad, seniorrådgiver og redaktør for nettsiden "fritidforalle.no"

Midtsundstad har fulgt feltet tett helt siden 2007 i samarbeid med Helsedirektoratet som har fagansvaret.

– Hammerfest og Alta har vært veldig gode på denne tjenesten, sier han.

Midtsundstad forklarer at det er kommunes ansvar å finne en støttekontakt som kan bistå brukeren, hvis man ikke finner dette må de finne en erstatningstjeneste i henhold til vedtaket. Kommunene har plikt til å følge opp.

Garantilønnstabellen for kommuneansatte uten særskilte krav til utdanning viser at ansatte uten ansiennitet skal ha en årslønn på 312900 kroner (per 1. mai 2021). Det tilsvarer en timelønn på 160,46 kroner.


– Det er vanskelig å få støttekontakt

– Godtgjørelsen er for dårlig, mener Anna, som vil ut av ensomheten.– Man får ikke større utfordringer enn man kan takle

Alta kommune har behov for flere støttekontakter.