Hetses, trues og spyttes på av kundene

Flere ganger daglig må Liss Wisløff og Carl Arne Suhr hanskes med ufine kunder. Enkelte legger igjen folkeskikken når de kjører gjennom porten til avfallsanlegget på Stengelsmoen.

Selv om den klare majoritet av kundene er hyggelige og trivelige, så er det noen som både kjefter og kommer med trusler mot Liss Wisløff, Carl Arne Suhr og de andre ansatte på avfallsanlegget til Vefas. (Foto: Tom Skoglund)  Foto: Tom Skoglund

nyheter

1. januar ble prisene for å levere avfall hos Vefas sitt avfallsanlegg endret. Mens det før kostet 300 kroner for et tilhengerlass med husholdningsavfall, ble dette ved nyttår bakt inn i renovasjonsavgiften. Leveranse av bygnings- og rivningsavfall forble som før, med en kostnad per kilo leverte avfall.