Nytt smittetilfelle fredag – Lom stengt

Lom Kompetansesenter er stengt fredag som følge av smitte. Samtidig har nok en person fått påvist smitte fredag.

LOM Kompetansesenter er stengt fredag.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

Torsdag kveld kom Alta kommune med informasjon om at det var oppdaget et nytt smittetilfelle i Alta. Smitteveien er ukjent og fredag pågår det fortsatt en stor jobb knyttet til smittesporing.

– Det er mange nærkontakter rundt denne personen, og vi har hittil satt 10 personer i karantene. Vi har ikke endelige tall ennå, men vil komme tilbake med mer informasjon når smittesporingen går videre, sier Ordfører Monica Nielsen(Ap).Lom Kompetansesenter stengt etter smitte

Hun forteller at Lom Kompetansesenter stenger skolen som en konsekvens av smittetilfellet. I tillegg er det kommet ytterligere ett positivt smittetilfelle som ikke er knyttet til smittetilfellet som ble kjent torsdag.

– Dette er en person som har vært på reise, som ble kontakten fordi vedkommende var nærkontakt av smittet fra annet sted i landet. Personen tok test, som viste seg å være positiv. I dette tilfellet er det få nærkontakter – en enkelthendelse.

Alta-ordfører Monica Nielsen med kommuneoverlege Peder Halvorsen.   Foto: Tom Skoglund

Nielsen påpeker viktigheten av at folket nå tenker over at det er smittetilfelle i byen med ukjent smittevei.

– At alle følger smittevernanbefalinger, begrenser antall nærkontakter og forholder seg til gjeldene retningslinjer er viktig nå. Løfter man blikket til Hammerfest og Tromsø, ser vi en region som er preget av smitte.

– Dersom dette utbruddet gir flere positive tilfeller og øker i omfang, vil det bli nødvendig med lokale tiltak?

– Dette er noe vi vurderer fortløpende. Med disse to tilfellene isolert sett så er det ikke et behov. Dersom vi får et utbrudd der vi får mange i karantene og ytterligere smittetilfeller, så er lokale tiltak helt i tråd med praksisen vi har i kommunen. Disse vil så fjernes når utbruddet har roet seg ned. Alt avhenger av hvordan dette utvikler seg, og vi vil vite mer på slutten av dagen, påpeker ordføreren.

Ikke ulovlig å møtes

– Det ryktes at personen med ukjent smittevei har vært på fest før positivt resultat var et faktum. Hva kan du si om det?

– Akkurat det har jeg ingen informasjon om. Så er det slik at vi har nasjonale regler når det gjelder det – vi har ingen forskrift som sier at det ikke er lov å samle seg, men det er begrensninger.

– Jo flere man omgås i forkant av et utbrudd, jo flere nærkontakter vi det generere. Det er derfor vi oppfordrer til begrensning av nærkontakter – allikevel er det lov å møtes innenfor regler som gjelder, avslutter Nielsen.