Han vil splitte storfylket, men ber Alta bli i Finnmark: – Uklokt å bytte fylke

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Jil Yngland / NTB

nyheter

Det er til VG at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum deler sine tanker rundt oppsplittingen av Troms og Finnmark, og Altas vurderinger rundt en mulig overgang til Troms. Kommunestyret har bedt administrasjonen utrede eventuelle positive og negative effekter knyttet til et bytte av fylke, dersom storfylket splittes opp som varslet.

En gjennomgang fra Poll of Polls viser at Finnmark mister to stortingsmandat dersom Alta flytter og både Kautokeino og Loppa følger med. Ett mandag blir med de tre kommunene over til Troms, mens ett forsvinner til Akershus.

Vedum sier at han generelt er skeptisk til å flytte kommuner inn og ut av fylker – nettopp fordi dette kan få konsekvenser for valgkretser, og representasjon på Stortinget. Men på spørsmål om Alta og eventuelt Loppa og Kautokeino bør få lov til å bytte fylke, svarer Vedum unnvikende:

– Jeg mener det vil være uklokt. Men nå er uansett det viktigste å få Finnmark og Troms tilbake som egne fylker.

– Valglovutvalget ønsket bred representasjon fra alle deler av Norge for å få inn ulike røster. I min egen stortingsgruppe har vi en som bor på Hasvik på Sørøya, og når vi diskuterer ferge har han et annet perspektiv enn en som bor i Stange. Han er helt avhengig av at den fergen faktisk går, sier Vedum til VG.

– Det er selvfølgelig et tap for landet hvis Nord-Norge får dårligere representasjon på Stortinget, sier han til VG.