Derfor kan Alta-exit gi mer makt til folk i Akershus

Hvis Alta, Kautokeino og Loppa melder overgang til Troms, kan nordlendingens verste skrekk bli virkelighet: At det sentrale Østlandet får mer makt, på bekostning av folk i Nord-Norge.

Altas befolkning og politikere må beslutte hvor de mener kommunen skal sokne hvis det blir tvangsoppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune. Men blir beslutningen å melde overgang til Troms, kan det få dramatiske konsekvenser for representasjonen på Stortinget.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Dersom storfylket Troms og Finnmark blir oppløst etter valget, er det store spørsmålet hvor den nye fylkesgrensen skal gå.

Politikerne i Finnmarks største by, Alta, har nemlig startet en prosess med sikte på å melde overgang til Troms. De har vedtatt at de ønsker en utredning av konsekvensene ved å bytte fylke, dersom det blir oppløsning.

Melder Alta overgang, har politikere i Kautokeino og Loppa varslet at de sterkt vil vurdere det samme.

En utregning gjennomført av nettstedet Pollofpolls.no viser at konsekvensene for Finnmark blir at de mister to mandater til Stortinget – dersom Alta, Kautokeino og Loppa går til Troms.

– Hvis Alta går til Troms vi det føre til at ett mandat fra Finnmark går over til Troms. Men den virkelige dramatikken kommer hvis Kautokeino og Loppa følger med. Da får Akershus det andre mandatet. Da har man gjort det helt utrolige, og sørget for at Nord-Norge mister et mandat, som blir sendt sørover, sier Johan Giertsen i Poll of polls til VG.

– Så folk i Bærum kan få mer makt, om Alta går til Troms?

– Haha, ja! Så lenge Kautokeino og Loppa følger med, så vil det bli utfallet. Og det vil neppe bli godt tatt imot i nord.

Finnmark har i dag fem stortingsrepresentanter – men dette kan altså bli redusert til tre – om overgangen blir en realitet.

Strid om sykehus

Årsaken til at Alta-politikerne ser mot Troms, er en langvarig strid om sykehus- og fødetilbud. Storkommunen, i Finnmark-sammenheng, har nemlig hverken noe fullverdig sykehus eller fødetilbud for å håndtere kompliserte fødsler. Og flere Alta-politikere håper de kan få større gjennomslag for saken i Troms, enn i Finnmark.

Om Alta, Kautokeino og Loppa melder overgang til Troms, kan Finnmark miste til sammen rundt 25.000 innbyggere. Det gjør at Finnmark vil sitte igjen med rundt 55.000 innbyggere, og være på størrelse med kommuner som Bodø eller Moss.

– Brennbart

Finnmark har i dag flere stortingsmandater enn befolkningen skulle tilsi, grunnet den såkalte «arealfaktoren» i den norske valgordningen, forklarer Giertsen. Men grunnet Kautokeinos enorme areal, og innbyggertallet i Alta, vil «rest-Finnmark» betale en høy pris, om kommunene forlater fylket.

– Det vil være politisk brennbart om Østlandet får mer makt på bekostning av Nord-Norge, sier Giertsen.

Giertsen trekker fram at kommunene Lunner og Jevnaker meldte overgang fra Oppland til Akershus – noe som medfører at Oppland valgkrets fra høstens stortingsvalg går fra syv til seks stortingsmandater.

– Det tror jeg ikke man tenkte på da Oppland fylkesting godkjente at kommunene skulle få melde overgang. Slike overganger mellom fylker fra grensekommuner kan altså få store konsekvenser.

– Taler som ekspedisjonssjef i kommunaldepartementet

Giertsen er spent på om Senterpartiet vil tillate at Alta melder overgang, dersom befolkningen selv ønsker det.

– Senterpartiet har også vært krystallklare på at de skal reversere fylkessammenslåingene. Men når Marit Arnstad blir spurt om Alta kan bytte fylke, så taler hun som en ekspedisjonssjef i kommunaldepartementet. Da er det plutselig masse å ta hensyn til med både inndelingsloven og detaljerte prosesser, sier han, og viser til et intervju med Sp-politikeren i Dagbladet.

Alta-varaordfører Jan Martin Rishaug, mener omfordeling av Stortingsmandater ikke vil være utslagsgivende for Altas valg om å gå til Troms eller Finnmark.  Foto: Jarle Mjøen

Alta-varaordfører: – Spekulasjoner

Altas varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) er ikke bekymret for utregningene som viser at Finnmark og Nord-Norge kan bli dårligere representert på Stortinget.

– Dette har jeg ikke formening om. Det er ikke noe som er avgjort, og jeg hører hva du sier, men dette blir bare spekulasjoner, sier han til VG.

– Det er vel strengt tatt ikke spekulasjoner, men utregninger?

– Ja vel, men ingen vet ennå om Alta går til Troms. Det skal først være både et stortingsvalg og en folkeavstemning, derfor blir det bare hvis, om, ditt og datt.

– Er det et argument for Alta å bli værende i Finnmark, at fylket kan miste et stortingsmandat til Troms og et til Akershus?

– Det har vel ingen betydning for Altas befolkning om det blir en eller to færre stortingsrepresentanter fra Finnmark, hvis man bestemmer seg for å gå til Troms. Det sier jo seg selv, det er helt innlysende.

Varaordføreren mener også problemstillingen kan løses ved at Stortinget bare endrer valgloven, slik at Alta kan beholde et av mandatene.

Vedum: Dette er et problem

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til å la Nord-Norge miste et mandat sørover:

– Statsminister Erna Solberg har skapt et veldig rot med alle sammenslåingene og tvangssammenslåingene, sier Vedum til VG.