Hevder lovpålagt taushet ble brutt i Vefik-møte, ble sladdet i protokollen

Vefik-sjef Aud Opgårds oppgjør med hennes tidligere ansatte hevdes å være brudd på lovpålagt taushet.

Revisjonssjef Aud Opgård avviser at hun omtalte en tidligere ansatt på en måte som kom i konflikt med lovpålagt taushet. Jan Henning Fosshaug (bakerst) fra KUSEK, som førte protokollen i det omtalte møtet i Kautokeino fant det nødvendig å slette referatet der dette ble omtalt, av hensyn til loven. Dette bildet er tatt under møte i kontrollutvalget i Alta.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Bråket i og rundt Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (Vefik) fortsetter. Det interkommunale selskapet med rundt 20 ansatte og hovedkontor i Alta, har de senere år slitt med å leve opp til eierkommunenes forventninger, og har hatt høy turnover, samt et arbeidsmiljø som har vært toppet av varslingssaker internt og eksternt.